Om man är en grupp som samåker till jobbet, vad händer då när bilen går sönder? Vad är rätt vett och etikett och vad kan man göra för att undvika problem?Två amatörmekanikerFördelningen av kostnaderna är alltid svårt när det kommer till samåkning, speciellt när något går sönder och kostnaderna skjuter iväg. Det enklaste sättet att sköta samåkningen, som dessutom har minst risk för bråk, är att alla som samåker kör lika mycket med sina egna bilar. Med andra ord att alla delar på uppgiften att köra och då använder sin egen bil. På så sätt betalar alla sin rättvisa del av resan och ingen är helt beroende av någon annan. Om någon bil går sönder påverkar det inte heller alla då någon annan kan hoppa in. Då kostnaden inte delas så sköter du det som vilket bilägande som helst.Ibland så funkar inte detta, till exempel om de inte har någon bil, deras bil inte fungerar eller om de delar bilen med sin partner. Då behöver man komma på någon bra lösning gällande betalning.Om det bara är en person som kör så finns det ett antal sätt man kan beräkna lämplig kostnad, i slutändan är det dock bara du som förare som bestämmer hur mycket du är bekväm att ta betalt.Ett sätt är att räkna ut vad kostnaden för resan faktiskt är. Konsumentverket har en riktigt bra budgetkalkyl som även finns för bil. Här kan du fylla i dina kostnader för bilen och få ut vad den kostar per år. Dela det på hur många mil du kör per år så har du kostnaden per mil, utifrån det så har du sedan möjlighet att räkna ut den faktiska resekostnaden som skall delas på. Detta kan variera kraftigt beroende på vilken bil du har. Då reparationer och service är inräknat i detta priset betyder det också att det inte alls vore rättvist att be om hjälp från dina medåkare för att laga något som gått sönder, de har redan betalat sin del i det.Ett lite enklare alternativ är att följa skatteverkets rekommendationer gällande reseersättning. För närvarande år 2014 så ligger den på 18,50 kr/milen. Sedan delar man den summan med antalet som åker.Att ha en försäkring som inkluderar hyrbil vid skada är ovärderligt i en sådan situation. Försök alltid minska plötsliga kostnader så mycket som möjligt, speciellt om du kan begära extra av de som åker.Om din bil inte körs annars än vid samåkningen och du endast tar betalt via reseersättningsprincipen så kan det vara förståeligt att vilja ha hjälp med att laga reparationer men var även då försiktig. Minska kostnaden för reparationen så mycket du kan, så har kopplingen gått sönder och du har kompetensen så köper du delar online istället för att lämna in på verkstad.